fbpx

COVID Vaccine Update

Keep your friends and family safe from #COVID19. Seattle Fire and Seattle Public Schools are currently hosting in-school vaccinations clinics – get vaccinated today to make sure you don’t spread the virus to those closest to you. 

Find your school’s clinic: bit.ly/tcsvax  

Remember, Helping Link is always here for you! You can always contact us at info@helpinglink.org or call us at 206-568-5160 for assistance or question. Visit http://www.helpinglink.org to learn more about our service. 

Giữ an toàn cho bạn bè và gia đình của quý vị khỏi #COVID19. @SeattleFire và @SeaPubSchools hiện đang tổ chức các phòng tiêm chủng trong trường học – hãy tiêm phòng ngay hôm nay để đảm bảo quý vị không lây vi-rút cho những người gần quý vị nhất. 

Tìm phòng khám của trường tại: bit.ly/tcsvax 

Quý vị hãy nhớ rằng, Helping Link/Một Dấu Nối sẽ luôn đồng hành cùng quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email info@helpinglink.org hoặc điện thoại 206-568-5160 để được trợ giúp. Bấm vào www.helpinglink.org để tìm hiểu thêm về các chương trình của trung tâm.