fbpx

Program Services

Education is the key to success! 

Học vấn là chìa khóa của tương lai!

Join us Fall Quarter 2022  | Thông báo chương trình các lớp học khóa mùa thu

Lớp Đàm Thoại Anh Văn & Luyện thi Quốc Tịch:

Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 đến ngày 8 tháng 12, năm 2022

  • Mỗi thứ Ba và thứ Năm: 6:00-7:30pm
  • Miễn phí

 

Lớp Công nghệ Thông tin:

Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư ngày 5 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, 2022

  • Mỗi thứ Tư: 6:00-7:00pm
  • Miễn phí

 

 CHÚ Ý:

 Lớp học giới hạn chỗ!

  • Quý vị đăng ký trước sẽ được ưu tiên.
  • Để công bằng với tất cả học viên được tham gia vào lớp học đặc biệt này, mong quý vị hãy tham gia đầy đủ các buổi học trong vòng 10 tuần.
  • Vui lòng liên hệ info@helpinglink.org hoặc 206-568-5160 nếu quý vị có câu hỏi

 

Cơ quan Helping Link/Một Dấu Nối Chúng tôi mong được gặp quý vị vào khóa học.

Learn conversational English & US Citizenship

When: Tuesdays and Thursdays (October 4 – December 8, 2022)

 

Learn select iPad/iPhone apps such as Google Maps, Google Translate & Next Bus Away

When: Wednesday (October 5 – December 7, 2022)

 

IMPORTANT:

Space is limited! 

  • Registration will be offered on a first-come, first-served basis. 
  • In fairness to all our students who apply, it is very important that everyone registered commits to attending all lessons in the ten weeks.
  • Please contact info@helpinglink.org or call 206-568-5160 if you have any questions

 

We look forward to meeting you!

ESL/Citizenship Classes

ESL/Citizenship Classes Our ESL/Citizenship classes focus on teaching the practical knowledge necessary for passing the USCIS citizenship exam. Additionally, we provide instruction for carrying out

Read More »

iPad/iPhone Classes

iPad/iPhone Classes Interested in learning technology to make life easier? We offer iPad lessons and training for adults and seniors, from beginner basics to advanced

Read More »

VSL Classes

VSL Classes With increasing demands for learning Vietnamese language, we are honored to introduce our exclusive program Vietnamese as a Second Language (VSL). The course

Read More »